Uncategorized

/Uncategorized

Collins & Colleagues Call for SNAP Equity & Access to Online Groceries

By |April 16th, 2020|Uncategorized|

COVID-19 Update

By |March 23rd, 2020|Uncategorized|

Kính gửi, Văn phòng chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi đang thực hiện cũng như thâu thập được liên quan đến ảnh hưởng của COVID-19 trên sức khỏe cộng đồng và kinh tế. Đây là thời gian thử thách cho nhiều người trong chúng ta và chúng tôi [...]

COVID-19 Update

By |March 23rd, 2020|Uncategorized|

Mezanmi, korman nou ye? Mwen vle fè tout moun konnen ke kòlèg mwen avèk mwen ap travay san pran souf sou kriz sante ak ekonomik ke Covid-19 la pote ban nou.Pandan peryòd kalamite sa-a, nou kontinye ap travay di, pou nou pwoteje sante ekonomik ak fizik konstitiyan nou yo.Men kèk nan reyalizasyon nou yo pandan [...]

Atualizason sobri COVID-19

By |March 23rd, 2020|Uncategorized|

Karu Vizinhu: N kria kontata nhos pan partilha un poku sobri kuze ki mi ku nhas kolegas tem stadu ta trabadja pa risolvi krisi di saúdi públiku y ekonómiku kausadu pa COVID-19. Embora keli  eh un mumentu di inserteza pa munti alguen, nu sta ta trabadja na nhos nomi pa prutegi públiku y stabiliza ekonomia. [...]

Seguridad Coronavirus

By |March 23rd, 2020|Uncategorized|

Querido vecino: He deseado comunicarme con usted para compartir un poco sobre lo que yo y mis colegas hemos estado trabajando para responder a las crisis de salud pública e economicas causadas por COVID-19. Si bien este es un momento de incertidumbre para muchos, estamos trabajando en su beneficio para proteger al público y estabilizar [...]

Collins, Senate Secure $4.5Mil for Boston Roads, Infrastructure

By |November 11th, 2019|Front Page News, Uncategorized|

BOSTON –The Massachusetts State Senate recently passed an annual Supplemental Budget, including a provision earmarking $60 million to reimburse cities and towns for roadway repairs and infrastructure improvements. State Senator Nick Collins estimates that Boston stands to receive about $4.5 million of the investment into transportation infrastructure. The allocation will go to fund the Chapter [...]

Senator Collins Secures 200K for 111th Annual NAACP Convention in Boston

By |October 25th, 2019|Front Page News, Uncategorized|

BOSTON –State Senator Nick Collins recently sponsored an amendment to the annual Supplemental Budget in the Massachusetts State Senate which allocated $200,000 to the Boston Chapter of the NAACP for the National NAACP convention to be hosted in Boston next year. The amendment was unanimously adopted. “We want to thank Senator Nick Collins for his [...]

Estimadus Vizinhus,

By |August 29th, 2019|Uncategorized|

Estimadus Vizinhus:  Obrigadu pa nhos sta envolvedu ku nos gabineti duranti mes pasadu.N kreba informaba nhos kuze ki nu faze nes primeru simestri des anu.  Na Janeru nu kria un ajenda anbisiosu di transporti ki inklui un tranzitu rapidu na Fairmount Line, nu midjora asesu a tranzitu publiku pa Silver Line, ki traze novu reseita [...]

Estimado Vecino,

By |August 29th, 2019|Uncategorized|

Estimado Vecino:             Gracias por mantenerse involucrado con nuestra oficina en los últimos meses. Quisiera llegar a usted para informarle sobre lo que estábamos haciendo este año: Transportación  En enero pusimos en movimiento un plan ambicioso de transporte, incluyendo equidad de tránsito rápido en la línea Fairmount, mejor acceso al transporte público, generando ingresos nuevos para [...]

Frè ak Sèm yo,

By |August 29th, 2019|Uncategorized|

Frè ak Sèm yo, Mèsi paske ou  rete angaje ak biwo nou an pandan mwa ki sot pase yo. Mwen te vle kontakte nou epi ba nou yon kontrandi sou sa nou te fè pandan premye semès la.  Transpò Nan mwa janvye, nou defini yon pwogram transpò anbisye, ki gen ladanl e kite jis transpò [...]