Kính gửi,

Văn phòng chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi đang thực hiện cũng như thâu thập được liên quan đến ảnh hưởng của COVID-19 trên sức khỏe cộng đồng và kinh tế. Đây là thời gian thử thách cho nhiều người trong chúng ta và chúng tôi đang làm việc hết mình để bảo vệ cộng đồng cũng như cân bằng kinh tế. Sau đây là một vài thông tin trong những ngày qua:

Hôm nay, Thống đốc thông báo, bắt đầu ngày mai, tất cả những công việc không cấp bách phải làm việc từ xa. Các chợ, trạm xăng, và nhà hàng (chỉ mua đem về nhà, hoặc giao đến nhà) sẽ tiếp tục hoạt động. Quý vị có thể xem kinh doanh nào vẫn có thể mở cửa trong website của tiểu bang: https://www.mass.gov/doc/covid-19-essential-services

Mặc dù trường công lập đóng cửa, các phần ăn cho học sinh vẫn được tiếp tục cung cấp, quý vị có thể đến nhận tại các địa điểm này : https://www.bostonpublicschools.org/Page/8098 

Vì số lượng nộp đơn xin thất nghiệp gia tăng, Sở Giúp đỡ người Thất Nghiệp sẽ có họp trên mạng để trả lời những câu hỏi. Quý vị có thể gọi vào: https://www.mass.gov/forms/massachusetts-department-of-unemployment-assistance-dua-virtual-town-halls 

Tuần rồi, các nghị viên và tôi đã đồng ý cho qua ngân sách $15 triệu để đối đầu với đại dịch coronavirus. Ngân sách này sẽ giúp sở Y tế tiểu bang cũng như các cơ quan sức khỏe địa phương giám sát, chữa trị, ngăn chặn và tạo đủ thông tin để phòng chống virus mới này. Quý vị có thể tìm thông tin này ở đây: https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19 

Cũng trong tuần qua, chính phủ đã chi $200 triệu cho MassHealth. Quỹ này giúp cho các bệnh viện và đảm bảo những người thiếu điều kiện vẫn được chữa trị. 

Sở Y tế cũng ra chỉ dẫn vào ngày 15 tháng ba cho các công ty bảo hiểm và Group Insurance Commission, họ phải chi trả tiền khám bệnh qua điện thoại giống như khám bệnh thông thường. Họ cũng buộc các bệnh viện giới hạn người thăm bệnh và huỷ bỏ những cuộc hẹn không quan trọng. 

Để bảo vệ người lớn tuổi,  Sở Y Tế cũng chỉ đạo những nơi chăm sóc người bệnh (assisted living residence) không cho phép người đến thăm. Liên bang đã cấm các viện dưỡng lão cho người đến thăm vào thứ Sáu. 

Tôi cũng đã gọi cho Sở Bảo Hiểm để giới hạn việc các công ty bảo hiểm huỷ bỏ tài khoản vì khách hàng không thể trả tiền trong lúc khó khăn hiện tại. Tất cả mọi người cần có bảo hiểm đặc biệt trong thời điểm này, và MassHealth cũng có chương trình đặc biệt cho những ai không có bảo hiểm. Sở Public Utilities thông báo sẽ không tắt điện, nước và gas trong thời gian này.

Chính phủ tiểu bang thông báo ngân sách $10 triệu cho các thương mại nhỏ vay với mức tiền lời thấp và không phải trả trong vòng 6 tháng. Massachusetts Emergency Management Agency cũng làm việc với U.S. Small Business Administration để có chương trình giúp cho các thương mại cũng như chương trình bất vụ lợi bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các thương mại nhỏ có thể mượn lên đến $2 triệu để giúp trang trải cho đến khi trở lại bình thường. Nộp đơn tại đây: https://disasterloan.sba.gov/ela 

Cho những gia đình có thu nhập thấp, tôi đồng ủng hộ định luật HD.4951 để giúp 30,000 hộ gia đình thu nhập thấp có con nhỏ và 19,000 người lớn tuổi đang hưởng trợ cấp từ chính phủ. Đây là những thành phần chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong thời điểm này. Tôi cũng đồng ủng hộ luật giới hạn bị đuổi khỏi nhà và bị tịch thu nhà (HD. 4935). Mọi người phải có nơi ở lúc này. Luật này đang được viết ra với sự giúp đỡ của Greater Boston Legal Services, Lawyers for Civil Rights, City Life/Vida Urbana, và Jewish Alliance for Law and Social Action. 

Chúng tôi biết công nhân và thương mại đang bị ảnh hưởng lớn. Luật bỏ đi thời gian đợi một tuần khi nộp đơn xin tiền thất nghiệp đã được duyệt và tiểu bang đang nhận đơn giúp những người bị thất nghiệp tạm thời, như những người làm tiếp tân. Sở Giúp người Thất Nghiệp có thể giúp những ai bị nghĩ việc vì lý do bị cách ly bởi COVID 19. Những công nhân này không cần thiết phải có giấy bác sĩ và chỉ cần sẵn sàng trở lại làm khi có thể. Nộp đơn trên mạng tại: https://www.mass.gov/how-to/apply-for-unemployment-benefits 

Tôi cũng đồng ủng hộ luật giúp những ai đang ăn tiền thất nghiệp được thêm 13 tuần sau khi 26 tuần giới hạn (HD. 4962). Đây là tình trạng mà mọi người cần sự giúp đỡ trong khi họ cố gắng trở lại bình thường.

Chính phủ cũng nhận biết sự khó khăn mà các nhà hàng phải chịu, Sở Alcoholic Beverages Control Commission (ABCC) cho gia hạng credit thêm 30 ngày. Tôi kêu gọi ABCC không thâu phí giấy phép trong thời gian này. Tôi cũng đồng ủng hộ luật (HD. 4967) cho phép nhà hàng, quán bar và các tiệm khác có thể bán rượu bia qua dạng pickup và giao hàng. 

Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhiều những khó khăn trong thời gian tới đây và giúp đỡ các thương mại nhỏ là quan trọng. Tôi đã gọi cho sở Tài Chánh kêu gọi họ không thâu thuế đồ ăn tại các nhà hàng, quán ăn. 

Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với những người bạn đồng ngành, sở y tế, và các trung tâm trong địa hạt của chúng ta. Vấn đề quan tâm hàng đầu là y tế, kinh tế và sự tốt lành của cư dân trong Commonwealth. Nếu quý vị có câu hỏi, thắc mắc, lo lắng hay ý kiến gì, hãy gọi Commonwealth’s hotline: 211 để cập nhật tất cả thông tin cần thiết. Hãy tiếp tục: giới hạn tiếp xúc gần, rữa tay, và cách ly để tránh lây lan rộng. Những tuần tới đây rất quan trọng để chúng ta làm những việc này. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua một cách mạnh mẽ. 

Trân trọng kính chào,

Nick Collins